Alcon – Általános Web Adatkezelési Nyilatkozat

[2018. április]

Ön azért kapta a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, mert felkereste a Novartis cégcsoportba tartozó valamely társaság honlapját. Ennek eredményeképpen a társaság „személyes adatnak” minősülő információkat kezel Önnel kapcsolatosan és az Alcon Hungária Kft., mint a Novartis Cégcsoport tagja kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatainak és magánéletének védelmére.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban a többes szám első személyű névmások („mi”, „nekünk”, stb.) az Alcon Hungária Kft. társaságra (Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. Telefonszám: +361 463 9080 a továbbiakban Alcon) vonatkoznak.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat két részből áll. Az I. rész gyakorlati információkat tartalmaz azon konkrét személyes adatokkal kapcsolatban, amelyeket akkor kezelünk, amikor Ön meglátogatja a www.szemrelencse.hu honlapot (a továbbiakban „Honlap”), továbbá tájékoztatást nyújt az adatkezelés céljával és módjával kapcsolatban. A II. rész általánosabb jellegű információkat tartalmaz a honlapjaink látogatóira vonatkozó alapvető technikai, illetve ügyleti személyes adatkezelésekkel kapcsolatban, továbbá az Ön személyes adatainak felhasználásának jogalapját illetően, valamint az Önnel kapcsolatban gyűjtött minden személyes adatra vonatkozó jogait illetően.

Kérjük, olvassa át alaposan a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, mivel ez az Ön számára fontos információkat tartalmaz. Ha bármilyen további kérdése lenne a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a(z) adatvédelmi felelősünkkel az alábbi elérhetőségen: data_privacy.hungary@alcon.com

I.  rész – Alapvető információk

Amikor Ön meglátogatja a Honlapunkat, az Alcon személyes adatokat kezel Önnel kapcsolatban. A(z) www.szemrelencse.hu célja, hogy általános tájékoztatást nyújtsunk Önnek az Alcon-nal, illetve annak termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatosan.

A gyűjtésre kerülő konkrét személyes adatok

Az alábbi adatokat automatikusan gyűjthetjük az Ön minden egyes Honlap látogatásával kapcsolatban:

- technikai információk, beleértve az Ön számítógépe által az Internethez való csatlakozáshoz használt IP címet, az Ön bejelentkezési adatait, böngésző típusát és verziószámát, az időzóna beállítást, a böngésző beépülő modul (plug-in) típusokat és azon verzióit, az operációs rendszert és platformot;

- az Ön látogatásával kapcsolatos információ, beleértve a Honlapig vezető, a Honlapon történt, valamint a Honlapról elvezető teljes URL kattintási utat (beleértve a dátumot és időpontot);

- az Ön által megtekintett vagy keresett termékek/szolgáltatások;

- oldal válaszidők, letöltési hibák, az egyes oldalakon eltöltött idő, az oldallal kapcsolatos interakciókra vonatkozó információ (mint például: görgetés, kattintás és az egér mozgatása), valamint az oldalról való elnavigáláshoz használt módszer, továbbá az ügyfélszolgálati telefonszámunk felhívásához használt bármely telefonszám.

Továbbá kaphatunk információt Önre vonatkozóan, ha Ön használja az általunk üzemeltetett bármely egyéb honlapot vagy az általunk nyújtott bármely egyéb terméket vagy szolgáltatást. Felhívjuk figyelmét, hogy az ilyen adatok gyűjtésekor az adatokat jogosultak vagyunk megosztani a társaságunkon belül, valamint azokat összekapcsolni a jelen Honlapon gyűjtött adatokkal.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a II. részben felsorolt alapvető célokra a szokásos sütiket és egyéb technológiákat is alkalmazzuk.

 

A konkrét célok, amelyek érdekében szükségünk van az Ön személyes adataira

A gyűjtött adatokat az alábbi meghatározott célokra használjuk fel:

- Az Internetes munkamenet kezelése;

- Tájékoztatás a termékekről, szolgáltatásokról, illetve az Ön fiókjáról;

- A Honlap kezelése és fejlesztése.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyűjtött adatokat számos egyéb alapvető célra is felhasználhatjuk (pl.: a honlapunk használatának mérésére), ahogy az a II. részben részletezésre kerül.

 

Konkrét harmadik személyek, akikkel megosztjuk az Ön személyes adatait

Az Ön személyes adatait átadhatjuk harmadik személyek részére is:

- Abban az esetben, ha vásárolunk vagy értékesítünk bármely üzleti részesedést vagy eszközt, mely esetben átadhatjuk az Ön Személyes Adatait az adott üzleti részesedés vagy eszköz potenciális eladója vagy vevője részére.

- Abban az esetben, ha az Alcon-t vagy lényegében minden eszközünket megszerzi valamely harmadik személy, mely esetben a vevőinkkel/felhasználóinkkal kapcsolatos és általunk tárolt Személyes Adatok átadásra kerülnek az eszközökkel együtt.

- Abban az esetben, ha bármely /jogszabályi kötelezettségünknek való megfelelés, vagy valamely felhasználási feltételünk vagy egyéb megállapodásunk érvényesítése vagy alkalmazása érdekében kötelesek vagyunk átadni vagy megosztani az Ön Személyes Adatait; továbbá amennyiben a Személyes Adat átadása vagy megosztása az Alcon, a vevőink vagy más személyek jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében szükséges. Ez magában foglalja, többek között az információ cserét más társaságokkal vagy szervezetekkel csalások megelőzése vagy termékvisszahívások érdekében.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos esetekben meg kell osztanunk az adatait más címzettekkel is (pl.: a Novartis Csoport valamely egyéb tagjával, ha az adatot gyűjtő jogi személy nem azonos az adatot felhasználó jogi személlyel), azonban ez minden esetben szigorú feltételek szerint történik, ahogy azt a II. részben részletesen bemutatjuk.

 

Adattárolás időtartama

A fenti személyes adatokat és a II. részben felsorolt személyes adatokat csak a Honlap fennállásának időtartamáig, vagy addig az időpontig őrizzük, amíg Ön leiratkozik, illetve kéri a fiókjának törlését.

 

Kijelölt kapcsolattartó

Ha bármilyen további kérdése lenne a személyes adatai fentiek szerinti kezelésével kapcsolatosan, kérjük vegye fel a kapcsolatot a(z) Alconnal a következő elérhetőségen: data_privacy.hungary@alcon.com

 

II.  rész – Általános információk

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat második részen részletesebben meghatározza azokat a helyzeteket és körülményeket, amelyek esetén az Ön személyes adatait kezeljük, továbbá ismertetjük az Ön ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

1  Milyen célokra használjuk fel az Ön személyes adatait és miért indokolt ez?

1.1  Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatait kizárólag abban az esetben kezeljük, amennyiben az adott célhoz a vonatkozó jogszabály megfelelő jogalapot biztosít. Ennek megfelelően kizárólag az alábbi esetekben kezeljük az Ön személyes adatait, ha:

☒ megkaptuk az Ön előzetes hozzájárulását;

☐ az adatkezelés valamely, az Ön irányában fennálló szerződéses kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve az Ön kérése szerinti szerződés-előkészítő lépések megtétele érdekében szükséges;

☐ az adatkezelés a jogszabályok vagy hatóságok által előírt kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges;

☐ az Ön vagy valamely más személy alapvető érdekei védelme érdekében szükséges az adatkezelés; vagy

☒ az adatkezelés valamely jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges, és ez nem érinti indokolatlan mértékben az Ön érdekeit vagy alapjogait és szabadságjogait.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön személyes adatainak a fenti utolsó jogalap szerinti kezelése esetén minden esetben igyekszünk fenntartani az egyensúlyt a jogos érdekeink és az Ön adatvédelmi szempontjai között. Alább felsorolunk pár példát az ilyen „jogos érdekek” alapján történő adatkezelési tevékenységre:

• költséghatékony szolgáltatások előnyeinek kihasználása (pl.: dönthetünk úgy, hogy bizonyos szolgáltatók által nyújtott platformokat használunk az adatok kezelésére);

• termékek és szolgáltatások felkínálása a felhasználók részére;

• csalás vagy bűncselekmények, a szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása, valamint az informatikai rendszerek, architektúra és hálózat biztonságának megőrzése;

• üzleti tevékenységünk bármely részének vagy eszközeinknek értékesítése, vagy az üzleti tevékenységünk egésze vagy bármely része vagy eszközeink megszerzésének elősegítése harmadik személyek részére.

1.2  Az adatkezelés célja

Az Ön személyes adatait minden esetben valamilyen konkrét cél érdekében kezeljük, és csak olyan személyes adatot kezelünk, amely releváns az adott cél elérése szempontjából. A fenti I. részben meghatározott konkrét célokon felül az alábbi általános célokra is jogosultak vagyunk kezelni az Ön személyes adatait:

- termékeink és szolgáltatásaink, valamint partnereink termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztése;

- termékek forgalmazása;

- megfelelő és naprakész információ nyújtása az Ön részére a betegségről, gyógyszerekről, valamint a termékekről és szolgáltatásokról;

- az Ön bármely kérdésének vagy kérésének megválaszolása;

- archiválás és nyilvántartás; valamint

- a jogszabályok és hatóságok által előírt bármely egyéb cél (például gyógyszerbiztonsági célok).

2  Kinek van hozzáférése az Ön személyes adataihoz és kik részére kerülnek azok átadásra?

Nem értékesítjük, nem osztjuk meg és más módon sem továbbítjuk az Ön személyes adatait harmadik személyek részére, kivéve a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat.

Tevékenységünk során, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakkal megegyező célból, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat I. részében meghatározott konkrét harmadik személyek, illetve az alábbi címzettek hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, illetve azok részükre továbbításra kerülhetnek, amennyiben ez szükséges a meghatározott célok eléréséhez:

- alkalmazottaink (beleértve a Novartis cégcsoport munkatársait, osztályait vagy egyéb tagjait);

- a részünkre termékeket és szolgáltatásokat nyújtó egyéb beszállítóink és szolgáltatóink;

- a részünkre informatikai rendszereket, felhő szolgáltatásokat, adatbázisokat nyújtó szolgáltatóink, valamint tanácsadóink;

- a velünk közösen szolgáltatásokat vagy termékeket nyújtó üzleti partnereink;

- bármely olyan harmadik személy, aki részére engedményezzük, illetve akivel megújítjuk bármely jogunkat vagy kötelezettségünket;

- üzleti tevékenységünk vagy eszközeink bármely részének értékesítése esetén tanácsadóink és külsős jogi képviselőink

A fenti harmadik személyeket szerződéses kötelezettség terheli az Ön személyes adatainak védelmét és titokban tartását illetően, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

Bizonyos esetekben nemzeti és/vagy nemzetközi szabályozó hatósági, bűnüldözési, köztestületi szervek vagy bíróságok hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, illetve azok átadásra kerülhetnek a részükre, feltéve, hogy valamely irányadó jogszabály minket erre kötelez, illetve amennyiben a fenti szervek minket erre felszólítanak.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az általunk Öntől gyűjtött személyes adatok az Alcon Hungária Kft. székhelye szerinti országtól eltérő olyan országban kerülnek kezelésre, hozzáférésre vagy tárolásra, ahol nem tudják biztosítani ugyanazt a védelmet a személyes adatok számára.

Abban az esetben, ha más joghatóság szerinti külső társaságok részére adjuk át az Ön személyes adatait, az alábbi intézkedésekkel biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét: (i) az Alcon Hungária Kft. társaságra irányadó helyi adatvédelmi jogszabályok szerinti védelmi szint alkalmazása által, (ii) a saját szabályzataink és szabványaink szerinti eljárások alkalmazása által, valamint (iii) az Európai Gazdasági Térségen belül (azaz EU tagországok, plusz Izland, Liechtenstein és Norvégia, a továbbiakban: EGT) található Alcon Hungária Kft. esetén, ellenkező értelmű rendelkezés hiányában, kizárólag az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek alapján továbbítjuk az Ön személyes adatait. Ön jogosult további információt kérni a nemzetközi személyes adat továbbításokkal kapcsolatban, és kérheti az alkalmazott megfelelő biztosíték másolatának átadását az alábbi 6. pontban foglalt jogai gyakorlása által.

A Novartis Csoport egy Kötelező Érvényű Vállalati Szabályzatot fogadott el, amely az Európai jogszabályok által biztosított alapelvek, szabályok és eszközök olyan rendszere, amely biztosítja az EGT-n kívül és Svájcban a személyes adat továbbítások megfelelő adatvédelmi szintjét. A Novartis Kötelező Érvényű Vállalati Szabályokkal kapcsolatos további információt a következő linken talál: https://www.novartis.com/sites/www.novartis.com/files/bcr-individual-rights-2012.pdf

3  Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket foganatosítottunk az Ön személyes adatai megfelelő szintű biztonsága és védelme érdekében. Ezek az intézkedések az alábbiak figyelembevételével kerültek kialakításra:

(i) a legkorszerűbb technológia

(ii) a megvalósítás költségei;

(iii) az adatok természete; valamint

(iv) az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok.

Ezek célja az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése vagy megváltoztatása, a véletlenszerű adatvesztés, a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy hozzáférés, valamint az adatkezelés bármely egyéb jogellenes formája elleni védekezés.

Ezen felül az Ön személyes adatainak kezelése során az alábbi kötelezettségeknek is megfelelünk:

- kizárólag a fenti célok elérése érdekében szükséges, megfelelő, releváns és nem túlzott mértékű személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk;

- biztosítjuk, hogy az Ön személyes adatai naprakészek és pontosak legyenek (az utóbbi tekintetében időnként kérhetjük Öntől, hogy erősítse meg a nyilvántartásainkban Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatokat, valamint eseti jelleggel értesítsen minket, amennyiben bármely változás történt az Ön személyes körülményeit illetően, ezáltal biztosítva, hogy az Ön személyes adatai mindig naprakészek); valamint

- az Ön által önként átadott különleges adatokat az irányadó adatvédelmi szabályok alapján, szigorúan a fent meghatározott vonatkozó célok szerint vagyunk jogosultak kezelni, azzal, hogy az adatokhoz kizárólag az illetékes munkatársak férhetnek hozzá és kezelhetik azokat, egy olyan képviselőnk felügyelete alatt, akire szakmai titoktartási kötelezettség vonatkozik.

4  Meddig őrizzük az Ön személyes adatait?

Kizárólag addig őrizzük az Ön személyes adatait, ameddig az szükséges a vonatkozó adatgyűjtés szerinti cél elérése [lásd: az I. részben foglalt rendelkezéseket], illetve a jogi vagy hatósági előírásoknak való megfelelés érdekében.

5  Hogyan használjuk a sütiket és egyéb hasonló technológiákat a honlapjainkon?

5.1  Sütik (cookies)

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket akkor küldünk az Ön számítógépére, amikor Ön meglátogatja honlapjainkat. A sütiket a fenti célok érdekében, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakkal összhangban alkalmazzuk.

A sütiket nem az egyes látogatók nyomon követésére vagy az Ön azonosítására használjuk, hanem kizárólag a honlapjaink használatával kapcsolatos hasznos információk gyűjtésére, hogy ezáltal fejleszthessük honlapjainkat a felhasználóink javára. A sütik által generált személyes adatok névtelen formában kerülnek gyűjtésre, és az ilyen adatkezelésre vonatkozóan Önt megilleti a tiltakozás joga, ahogy az alább meghatározásra kerül.

A sütiket az alábbi célok érdekében használjuk a jelen Honlapon:

1. Önt a Honlap megfelelő részére irányítsuk;

2. azt biztosítandó, hogy a Honlapnak egységes megjelenése legyen minden böngészőben és eszközön;

3. a Honlap komplex területeinek működését biztosítandó; valamint

4. anonim, összesített statisztikák nyomon követése a Honlap látogatásaival kapcsolatosan, hogy ezáltal javíthassuk a Honlap teljesítményét.

Ennek során olyan sütiket telepíthetünk, amelyek a felhasználó domain nevét, az internetszolgáltatót, az operációs rendszert, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját is rögzítik.

Alább ismertetjük az általunk alkalmazott sütik általános típusait, valamint azok célját.

A sütik típusai és céljai

- Saját sütik (first party cookies): a felhasználó által meglátogatott honlap (az URL mezőben jelzett honlap) által alkalmazott sütik.

- Munkamenet sütik (session cookies): olyan sütik, amelyek a böngésző munkamenet végével törlődnek (akkor keletkeznek, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot és akkor kerülnek törlésre, amikor a felhasználó kilép a böngészőből).

- Állandó sütik (persistent cookies): olyan sütik, amelyeket az eszköz a böngésző munkamenet végét követően is megőriz, annak érdekében, hogy a Honlap ismételt meglátogatásakor a böngésző emlékezzen a felhasználó korábbi preferenciáira vagy tevékenységére.

A sütik ellenőrzését és törlését szabályozó böngésző beállítások

A legtöbb böngésző lehetővé teszi a sütik többségének ellenőrzését a böngésző beállításokban. Beállíthatja, hogy a böngésző küldjön Önnek értesítést minden alkalommal, amikor sütit küldenek az Ön részére: ezáltal Ön el tudja dönteni, hogy elfogadja-e az adott sütit, vagy sem. Mindazonáltal, amennyiben Ön nem fogad el egy sütit, úgy előfordulhat, hogy nem tudja élvezni a böngésző szoftverének minden funkcióját.

A sütikkel kapcsolatban (beleértve az elfogadott sütik áttekintésének módját, továbbá azok kezelésének és törlésének módját) további részletes információkat itt talál: http://www.allaboutcookies.org (külső link).

Internet tag-ek

A jelen Honlapon alkalmazhatunk Internet tag-eket (úgynevezett web-beacon-ök, action tag-ek, egypixeles GIF-ek, tiszta GIF-ek, láthatatlan GIF-ek és 1-by-1 GIF-ek), valamint sütiket, és telepíthetjük ezeket a tag-eket/sütiket egy olyan web analitikai szolgáltató partneren keresztül, aki egy külföldi országban található és ott tárolja az érintett adatokat (beleértve az Ön IP címét). Ezek a tag-ek és sütik a jelen Honlap különböző oldalain kerülnek elhelyezésre. Ezzel a technológiával mérjük a felhasználók oldallal kapcsolatos reakcióit (beleértve, hogy egy adott oldalt hányszor nyitnak meg és mely információt keresnek), valamint értékeljük a jelen Honlap Ön általi használatát.

Harmadik személy partnereink, tárhelyszolgáltatók és/vagy web analitikai szolgáltató partnerek is gyűjthetnek adatokat a jelen Honlap Ön általi használatával kapcsolatban a fenti anonim Internet tag-ekkel és sütikkel kapcsolatosan, és jelentéseket készíthetnek számunkra a Honlappal kapcsolatos tevékenységről, továbbá további szolgáltatásokat nyújthatnak a Honlap és az internet használatával kapcsolatosan. Ezeket az információkat át is adhatják egyéb felek részére, amennyiben erre valamilyen jogi kötelezettség kötelezi őket, illetve amennyiben ők harmadik feleket bíznak meg az adatok nevükben történő kezelésével.

A jelen Honlap a Google Inc. („Google”) web analitikai szolgáltatását (Google Analytics) használja. A Google Analytics az Ön számítógépén tárolt úgynevezett „sütiket”, szöveges fájlokat használ amelyek lehetővé teszik a Honlap Ön általi használatának elemzését. A süti által a jelen Honlap Ön általi használatára vonatkozóan generált információ általában az Egyesült Államokban található Google szerverre kerül továbbításra és ott tárolásra. Az IP anonimizálás jelen Honlapon történő aktiválása esetén az Ön IP címét a Google előzetesen lerövidíti az EU tagországai területén, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő államaiban. Kizárólag kivételes esetekben kerül az Ön teljes IP címe átadásra az USA-ban található Google szerverek részére és kerülhet ott rövidítésre. A jelen Honlap üzemeltetője által adott megbízás esetén a Google felhasználja a fenti információkat a Honlap Ön általi használatának értékelésére, annak érdekében, hogy jelentéseket készítsen a Honlappal kapcsolatos tevékenységre vonatkozóan a Honlap üzemeltetők részére, valamint hogy a Honlap és az Internet használatával kapcsolatosan további szolgáltatásokat nyújthassanak. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP címeket a Google nem kapcsolja össze egyéb adatokkal. Ön meg tudja akadályozni a sütik telepítését az Ön böngésző szoftverének megfelelő beállításával; mindazonáltal, fel szeretnénk hívni a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni teljes mértékben élvezni a jelen Honlap által kínált összes funkciót.

A felhasználási feltételekre és az adatvédelemre vonatkozóan az alábbi linkeken talál további részletes információkat: http://www.google.com/analytics/terms/en.html vagy https://www.google.co.uk/intl/en/policies/ (külső linkek). Fel szeretnénk hívni a figyelmét, hogy a jelen Honlapon a Google Analytics kibővítésre került az „anonymizeIp” kóddal, az IP címek anonimizált gyűjtésének garantálása érdekében (úgynevezett IP-masking).

Amennyiben az online reklámozáshoz kapcsolódó web tag-ekkel és sütikkel kapcsolatos további tájékoztatást szeretne, illetve ha a fenti információk harmadik személyek általi gyűjtését vissza kívánja utasítani, kérjük látogasson el a Network Advertising Initiative által üzemeltetett alábbi honlapra:http://www.networkadvertising.org (külső link).

Az alábbi szokásos süti típusokat is alkalmazhatjuk:

- felhasználói felület testreszabási sütik (azaz: az Ön preferenciáit megjegyző sütik);

- hitelesítő sütik (azaz: olyan sütik, amelyek lehetővé teszik az Ön számára, hogy a honlapjaink elhagyását követően, az oda történő visszatérés alkalmával Önnek ne kelljen újra azonosítania magát);

- videó lejátszó sütik (azaz: a videó vagy audió tartalmak lejátszásához szükséges adatokat és az Ön preferenciáit tároló sütik);

5.2  Egyéb technológiák

A honlapjainkon egyéb technológiákat is használhatunk az Ön személyes adatai gyűjtése és kezelése érdekében, a fent meghatározott célokra, beleértve:

- Adobe Flash technológia (beleértve: Flash Local Shared Objects, kivéve, ha Ön más beállítást alkalmazott).

6  Milyen jogok illetik meg Önt és hogyan tudja ezeket gyakorolni?

Önt az alábbi jogok illetik meg, a jogszabályok által meghatározott feltételek szerint és korlátok között:

- az általunk kezelt személyes adataihoz való hozzáférés joga, és amennyiben az Ön megítélése szerint bármely Önre vonatkozó információ helytelen, elavult vagy hiányos, Ön jogosult az érintett adat javítását vagy frissítését kérni;

- az Ön személyes adatai törlésének kérésére vonatkozó jog, vagy azok korlátozása konkrét adatkezelési kategóriákra;

- az Ön hozzájárulásának bármely időpontban történő visszavonására való jog, a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét nem érintve;

- a tiltakozáshoz való jog az Ön személyes adatainak kezelése ellen, részben vagy egészben;

- a tiltakozáshoz való jog a közvetlen üzletszerzési célú kommunikáció ellen; valamint

- az adathordozhatóság kérésére vonatkozó jog, azaz Ön kérheti, hogy az Ön által a részünkre átadott személyes adatokat adjuk vissza az Ön részére vagy továbbítsuk azokat egy választása szerinti személy részére, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, anélkül, hogy ezt akadályoznánk, titoktartási kötelezettség mellett.

Azonban felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos körülmények között a sütik elfogadásának visszautasítása, illetve az Ön böngésző beállításai hatással lehetnek az Ön böngészési élményére és megakadályozhatják a honlapunk bizonyos funkcióinak Ön általi használatát.

Ha bármilyen kérdése van, illetve ha a fenti jogait szeretné gyakorolni, kérjük, küldjön e-mailt a data_privacy.hungary@alcon.com részére, továbbá küldje meg a személyi igazolványának beszkennelt másolatát az azonosítás érdekében, azzal, hogy ezeket az adatokat kizárólag az Ön személyazonosságának ellenőrzése érdekében használjuk, és az ellenőrzést követően a szkennelt másolatot nem őrizzük meg. A fenti szkennelt másolat megküldésekor kérjük gondoskodjon róla, hogy az Ön képe és személyi igazolvány száma kitakarásra került a szkennelt másolatról.

Amennyiben Ön nem elégedett az Ön személyes adatainak kezelésével, kérjük, a kérelmét címezze a data_privacy.hungary@alcon.com email címre az Adatvédelmi felelősünk részére, aki ki fogja vizsgálni az Ön kérését.

Az Ön fent meghatározott jogain kívül Önnek minden esetben joga van panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatóságok részére.

7  Milyen technikai és ügyleti adatokat gyűjtünk Önről?

7.1  A technikai és ügyleti adatok kategóriái

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat I. része alapján Önnel kapcsolatban gyűjtött információkon kívül mi olyan különböző típusú alapvető technikai és ügyleti személyes adatokat is gyűjthetünk Önről a honlapjaink Ön általi használata során, amelyek a honlapjaink megfelelő működéséhez szükségesek, beleértve az alábbiakat:

- az Ön böngészőjével és eszközével kapcsolatos információk (pl.: internetszolgáltató domain-je, böngésző típusa és verziója, operációs rendszer és platform, képernyő felbontás, eszköz gyártója és modellszáma);

- a honlapunk Ön általi használatára vonatkozó statisztika (pl.: információ a meglátogatott oldalakról, keresett információkról, a honlapunkon eltöltött időről);

- felhasználási adatok (azaz: a honlapunkhoz való hozzáférés dátuma és időpontja, a letöltött fájlok);

- az Ön eszközének földrajzi helyzete a Google Maps-en keresztül, amikor Ön a honlapunkat használja (kivéve, ha Ön inaktiválta ezt a funkciót az eszköz beállításainak módosításával, vagy visszautasítja a Google Maps általi földrajzi helyzet követést, és Ön saját maga rögzíti a földrajzi helyzetét); valamint

- általánosságban, bármely információ, amelyet Ön számunkra átad a honlapunk használata során.

Felhívjuk figyelmét, hogy a szülő vagy törvényes képviselő előzetes hozzájárulásának beszerzése nélkül [16] év alatti kiskorú személyek személyes adatait tudatosan és szándékosan sosem gyűjtjük, nem használjuk, fel vagy nem tesszük közzé.

7.2  Miért gyűjtünk technikai és ügyleti adatokat?

Az Ön személyes adatait minden esetben valamilyen konkrét cél érdekében kezeljük, és csak olyan személyes adatot kezelünk, amely releváns az adott cél elérése szempontjából. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat I. részében már felsorolt célokon kívül, valamely honlapunk használata során gyűjtött személyes adatait mi az alábbi alapvető célokra is használjuk:

- felhasználóink kezelése (pl.: regisztráció, fiók kezelés, kérdések megválaszolása, technikai támogatás nyújtása);

- a honlapunk kezelése és továbbfejlesztése (pl.: szerver problémák diagnosztizálása, forgalom optimalizálása, web oldalak integrálása és optimalizálása, ahol szükséges);

- a honlapunk használatának mérése (pl.: forgalmi statisztika készítése, a felhasználók viselkedésével és az általuk meglátogatott oldalakkal kapcsolatos információ gyűjtése által);

- az Ön felhasználói élményének javítása és személyre szabása, az Ön személyére szabott tartalom kialakítása (pl.: sütik alkalmazása által emlékezve az Ön választásaira és preferenciáira);

- tartózkodási hely alapú, személyre szabott szolgáltatások és tartalom küldése az Ön részére;

- termékeink és szolgáltatásaink minőségének javítása, üzleti tevékenységünk bővítése;

- honlapunkkal kapcsolatos csalás, jogsértés vagy egyéb lehetséges visszaélés figyelemmel kísérése és megelőzése;

- válaszadás az előírt felhatalmazással rendelkező hatóságoktól vagy igazságügyi szervektől érkezett hivatalos megkeresésekre;

- informatikai erőforrásaink kezelése, beleértve az infrastruktúra kezelést és üzletfolytonosságot is;

- a társaság gazdasági érdekeinek megőrzése, valamint a megfelelés és jelentéstételi kötelezettség teljesítésének biztosítása (például a saját szabályzatainknak és a helyi jogi előírásoknak való megfelelés, adók és levonások, állítólagos csalási ügyek kezelése, auditok lefolytatása, védelem peres eljárásban);

- archiválás és nyilvántartás; valamint

- a jogszabályok és hatóságok által előírt bármely egyéb cél.

8  Hogyan értesül Ön az Adatvédelmi Nyilatkozatunk módosításáról?

Előzetesen fogjuk értesíteni Önt a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírt személyes adatok kezelésére vonatkozó bármely módosításról vagy kiegészítésről, a szokásos kommunikációs csatornáinkon keresztül (pl.: e-mailben) küldött egyedi értesítés útján, valamint a honlapon keresztül (bannereken, felugró ablakokon vagy egyéb értesítési mechanizmusok révén).